VI. Konferencia állásfoglalás

Az Észak-Magyarországi Építész Kamarák VI. konferenciája a kamarát érintő aktuális kérdésekről és a főépítészekről az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

VI. Konferencia állásfoglalása

Az Észak-magyarországi Építész Kamarák VI. konferenciáján a MÉK aktuális problémái és aktuálisan felvetődött kérdései közül néhányat megvitatva és egyeztetve az alábbi álláspontra jutottunk:
Üdvözöljük a belügyminiszter és a MÉK elnöke által aláírt stratégiai megállapodást. Annak a reménynek adunk hangot, hogy a szakma irányítását végző minisztérium a továbbiakban igazi partnernek tekinti a szakma felügyeletét ellátó köztestületet.
Reményünket némileg lehűti a véleményezésekre adott 10 napos határidő, mely igen rövid, és előrevetíti a régi bevett gyakorlatot, a péntek délben megküldött 30-40 oldalas tervezetek hétfő délig való véleményezésének kérését.
Ami az aktuálisan feltett kérdést, a főépítészek tervezési jogát illeti, némileg általánosabban közelítettük meg. Nevezetesen, hogy legyen-e, hol és milyen státusban, milyen jogosítványokkal és követelményekkel. Ezt kiegészítettük a tervtanácsok helyzetével és jövőbeni szerepének javaslatával.
Ehhez fontos támpontot adott Bodonyi Csaba kollégánk 12 pontja, amivel egyetértettünk. A javaslat gyakorlatilag a mai állami főépítészek járási szintre való kiterjesztését jelenti, amivel egyetértünk, és megfontolásra javasoljuk. Úgy ítéljük meg, hogy ez lényeges a szakmai színvonal kontrolja, az építészeti kultúra szempontjából.
Egy pontja - az állás betöltésére vonatkozó javaslat - szerint sok bába kell a véglegesítéshez (10. pont) Javaslatunk szerint a felvételhez elég az érintett területi építészkamara véleménye (!), a véglegesítése pedig a főépítészi vizsga letétele és a köztisztviselői vizsgák letétele után történhet meg.
A főépítész tervezési lehetőségére javaslatunk: a főépítésznek legyen tervezői joga, tervezhessen, de a tervét – a magasabb szintű tervtanácsnak meg kell tárgyalnia. Lásd még a tervtanácsoknál!
A főépítészek mellé föltétlenül javasolunk tervtanácsot alakítani, lényegesen nagyobb szerepkörrel. Jelenleg a tervtanácsok véleményét igen kevés esetben kell kikérni, nincs lehetőség elutasító vélemény esetén „fellebbezésre”, és a tervtanácsok véleményét sem kell betartani. Sajnálatos, de ma az épületek jelentős része építészeti kontrol nélkül épül meg!
A főépítész vezette tervtanácsok minden településrendezési tervet, és a település nagyságától függően, helyben megállapított épületfajtát, típust, funkció vagy bruttó terület szerint kijelölt épület tervé tárgyaljanak meg az engedélyezés előtt.
Fontosnak tartjuk, hogy a tervtanácsok is „hierarchikus” rendben működjenek, és így a magasabb területegységnél működő tervtanács a „másodfok” lehet, akihez elutasítás estén még fordulni lehet.
A tervtanács véleményét az engedélyezés során be kell tartani, a nem javasolt-ajánlott terv ne legyen engedélyezhető!
 
Javasoljuk tehát, hogy:
 • Minden kinevezett főépítész mellett kötelezően működjön tervtanács.
 • A tervtanács véleményét kötelezően figyelembe kell vennie a hatóságnak.
 • A tervtanácsi állásfoglalás legyen megfellebbezhető az eggyel magasabb szintű tervtanács felé.
 • A tervtanácsi rendszer hierarchikusan épüljön fel: városi/ kistérségi – megyei főépítészi/kamarai – regionális főépítészi – országos főépítészi tervtanács
 • A tervtanácsok minden településrendezési és engedélyköteles tervet tárgyaljanak, és a területileg illetékes tervtanács álláspontját minden esetben be kell szerezni.
A műemlékek esetében a tervek tárgyalása azonos szabályok szerint folyik azzal, hogy a szakhatóság jelenléte biztosítandó.(!)
 • A főépítész tervét az eggyel magasabb szintű tervtanács véleményezze.
 • A főépítész szakhatósági állásfoglalását a tervtanács állásfoglalása alapján adja ki. A főépítésznek tehát legyen tervezői joga, tervezhessen, de a tervét – a magasabb szintű – tervtanácsnak meg kell tárgyalnia.
 • A műemléket érintő hatósági eljárásokról az alábbiakat javasoljuk megfontolásra:
 • Az örökségvédelmi hivatal szakhatóságként szerepel minden engedélyezési eljárásban!
 • A megyei kormányhivatalokban mindenütt legyen műemléki referens előkészítő, egyeztető, javaslattevő feladattal.
 • A szakhatósági állásfoglalást a megyei tervtanácsok adják ki, melyet szakhatósági határozatában a referens kötelezően figyelembe vesz.
 • Másodfokú eljárás esetén a szakmai állásfoglalásokat az állami (regionális) vagy az országos főépítészi tervtanács adja ki, melyet a másodfokú műemléki hivatal kötelezően figyelembe vesz.
Általában is úgy ítéljük meg, hogy az alapkérdés: „közügy-e az épített környezet és az épített örökség”, vagy nem. Ha igen, akkor az építés-igazgatás rendszerét ennek megfelelően szakmailag is társadalmasítani kell, a véleményező és koncepciót készítő főépítészek – akik a szakma követei lehetnek – mellé ki kell szélesíteni és nagyobb szerepet biztosítani a tervtanácsoknak, és ebbe a rendszerbe javasoljuk beilleszteni a műemléki eljárásokat is. Ezzel „egyesíteni” lehet az alapvetően egy szakmát.
Elhangzott az évek óta neuralgikus pontnak számító tagdíj és központ felé átutalandó pénzügyi helyzet tarthatatlansága. Véget kell vetni a „tagdíjreform” címmel folytatott meddő vitának, amiben a MÉK folyamatos harcot vív a területi kamarákkal saját működőképessége és feladatainak ellátásának biztonságáért.
Dely György kollégánk bemutatta a romániai építészkamara gyakorlatát, ahol a tagdíj összege fix, jelenleg 150 EU (kb. 40-40.000 Ft),- ehhez jön tervenként - nyilatkozatonként még 15 EU kamarai hozzájárulás. A kamara tervenként jogosultságot igazol, nem minősít. A központ a bevétel 30%-át kapja, amiből még támogatásokra vissza is tud utalni.
A rendszer egyszerű, hasonló bevezetését megfontolandónak tartjuk, például a kamarai befizetés – teljesen mindegy milyen címen – a terv szerinti épület építési bírságának 0,01-0,1 %-a lehetne. De nem részleteznénk tovább, mint ahogyan eddig próbálkoztunk felesleges vitákba bonyolódni.
Rudolf Mihály DLA, a BAZ Megyei ÉK elnöke, Báthory Csaba a Heves Megyei ÉK elnökei nevében a konferenciát szervező Nógrád Megyei ÉK elnöke: Kenyeres István

Salgótarján, 2011. július 8-9.

comments powered by Disqus
Joomla SEF URLs by Artio