Év Építésze 2016 felhívás

A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége
FELHÍVÁSA
AZ "ÉV ÉPÍTÉSZE 2016"
építészeti pályázat meghirdetéséről
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az építészet társadalmi elismertségének növeléséért, az alkotók megbecsüléséért, az építészeti alkotások megismertetéséért, a kiváló építészeti teljesítmények elismerésére, a Nógrád Megyei Építész Kamara tagjai számára
"Év Építésze 2016"
című építészeti pályázatot hirdet meg.

Az "Év Építésze 2016" díjat kaphatja a Nógrád Megyei Építész Kamara azon tagja, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott az építészet területén, munkája eredményeként magas színvonalú építészeti alkotás valósult meg, vagy alkotó tevékenysége jelentősen hozzájárult a települések fejlődéséhez, a környezet alakításához vagy közéleti tevékenysége révén hozzájárult az építészeti kultúra szélesebb körű megismertetéséhez.

A díj egy érem – tervezte Molnár Péter szobrászművész – és oklevél, ami mellé nettó 100.000.- Ft pénzjutalom is jár, amelyet a Kamara a mindenkori éves költségvetésében biztosít. A Kamara továbbá lehetővé teszi a díjazott részére, hogy pályamunkáját és építészeti tevékenységét kiállításon bemutassa, mely kiállítás a díj átadásának alkalmából nyílik meg.

A díjat évente egyszer adományozza a Kamara elnöksége, amelyet minden év október 1-én, az „Építészet Hónapja” megnyitójának keretében, a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöke ad át.

Nógrád Megye Építész Kamara Elnöksége felhívja tagjait pályázat benyújtására.

A pályázatot a 2016. évi tavaszi taggyűlés időpontjáig – várhatóan 2016. április hó második fele – kell benyújtani az Elnökséghez. A pályázat legfeljebb A3 méretű lapokon, a megértéshez szükséges terveket, fényképeket és rövid műszaki leírást tartalmazhat. A technika szabadon választott, de a kiállításon való publikálást tegye lehetővé. A pályázathoz az építési engedély másolatát, a településrendezési tervet jóváhagyó önkormányzati rendelet kivonatát, valamint – a kiállításon kívüli publikációhoz - az építtető vagy tulajdonos hozzájárulását is csatolni kell.

A pályázatokat a Kamara elnökségének tagjaiból, a bizottságok elnökeiből, továbbá az elnökségi ülésen a megye területeit képviselő meghívottakból, valamint a korábbi díjazottakból álló, Bíráló Bizottság bírálja el, melynek tagjait a Kamara elnöke kér fel.

Salgótarján, 2016. február 15.

Kenyeres István s.k.
a NMÉK elnöke

Magyarország Mesterek Mestere 2015

Magyarország Mesterek Mestere 2015 fődíjasa a zsűri szakmai döntése alapján: Filó Mihály (Budapest) lett.

A Mesterek Mestere közönségdíját 29 pályázó közül Kiss Tamás, Nagykereki burkoló kapta.

II. helyen végzett: Csizmadia Zoltán, Pécs

III: helyen végzett: Busa Tamás, Tiszaföldvár

Pályázatot nyújtott még be: Acsádi Sándor, Szada; Angyal Ádám, Szerencs; Csuka Sándor, Sződliget; Dávid Roland, Dombóvár; Fodor Zsolt, Budakeszi; Hegedűs Tamás, Vecsés; Iglói Tamás, Sopron; Kajári Imre, Paks; Kertics László, Halásztelek; Kiss Gábor, Hort; Lénárt László, Siófok; Nagy Zsolt, Tiszaörs; Pandosz Attila, Budapest; Pető Zoltán, Tápiószecső; Piczil György, Várpalota; Poroszkai János, Budapest; Révész Gyula, Budapest; Schäffer György, Kisnyárád; Szabó Zoltán, Berkesz; Urbán István Dániel, Budapest; Urbán László, Karcag; Vadász Árpád, Pécs; Venczák István, Fehérvárcsurgó; Zsiga Roland, Budapest; ifj.Zsiga Árpád, Veszprém.

A Bosch Magyarország Kft. támogatása révén, a pályázókat ajándékcsomag díjazásban részesítettük.

A fődíjasok Bosch kéziszerszámot, míg a többiek Bosch szerszámkészletet, Bosch és Mapei ajándékcsomagot kaptak.

Összességében mondható, hogy a mesterek boldogan, csillogó szemekkel és meghatottan, de nagyon büszkén vettek részt az ünnepélyes díjátadón.

Igazán örömmel tölt el minket, hogy ennyi, a munkáját mesterien művelő burkoló és kőműves szakemberrel találkozhattunk és őket vastapsban részesíthettük.


(forrás: http://www.mek.hu/index.php?id=43159)

Bemutatták a Nemzeti építészetpolitikát

A mai napon került sor a Nemzeti építészetpolitika bemutatójára és satótájékoztatójára a Parlamentben.

A teremben a kiadvány grafikáinak felhasználásával kis installáció került kihelyezésre. A Nemzeti építészetpolitika bemutatóját Füleky Zsolt helyettes-államtitkár nyitotta meg, majd dr. Hajnóczi Péter MÉK elnök mondott pár szót a dokumentum megszületétésről. Ezt követően Lázár János miniszter úr a Nemzeti építészetpolitika ismertetését követően tájékoztatta a jelenlévőket a kormányzat szándékairól az 1567/2015. (IX.4.) Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatban is, különös tekintettel az adminisztráció csökkentésre és az építészeti minőség emelésére.

Végezetül Füleky Zsolt helyettes-államtitkár a meghívott vendégeknek átadta a névre szóló tiszteletpéldányokat.

A résztvevőket a helyettes-államtitkárság Báthory utcai székhelyére invitálták a Nemzeti építészetpolitika tiszteletére rendezett köszöntésre.

2015. október 21.
MÉK Elnökség

A Nemzeti építészetpolitika az alábbi oldalon érhető el:

Tájékoztatás a 7/2006 TNM rendelet módosulásáról

Tájékoztatás a 7/2006 TNM rendelet módosulásáról, a közel nulla energiaigényű követelményszint megjelenéséről

A Magyar Közlönyben 2015. szeptember 14-én jelent meg az épületenergetikai követelményeket és számítási módszert leíró 7/2006 TNM rendelet módosítása (39/2015 (IX. 14.) MvM rendelet).

A rendelet számos pontja közül ki kell emelni a 4. §-ban definiált módosítást, miszerint „2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek”. A hivatkozott 6. melléklet a „közel nulla energiaigényű épületek” követelményét definiálja.

Bár ez a 2020-as időpont még távolinak tűnik, azonban ha megnézzük, milyen jogi aktushoz köti a rendeletalkotó a követelmény érvényesítését nyilvánvalóvá válik, hogy nagyon aktuális problémával állunk szembe. Az energetikai rendeletek változásakor eddig ugyanis azt tapasztalhattuk, hogy mindig az építési engedély beadásához kötötte a jogalkotó az új követelmények érvényesítését. A megjelent jogszabály azonban a használatba vételi engedélyhez köti a követelmények érvényesítését! Egy építési engedély három évig érvényes, ami egy évvel meghosszabbítható, és a használatba vételi engedélyt az építés megkezdése után öt éven belül kell kezdeményezni (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet). Praktikus ezért minden tervezőnek minél hamarabb átállni arra, hogy a közel nulla energiaigényű épületek követelményét teljesítve tervezze meg épületét, vagy épület-felújítási projektjét, elkerülve hogy önmaga és megrendelője kellemetlen szituációkat éljen meg egy építési engedély hosszabbítása, vagy használatbavételi engedélyezése során.

A közel nulla energiaigényű épületek követelménye jelentős szigorítást jelent a jelenleg hatályos követelményekhez képest bizonyos épülettípusok esetén. A primer energiában kifejezett „összesített energetikai mutató” változását az alábbi táblázat mutatja.

Összesített energetikai mutató követelményértéke [kWh/m2a] Jelenlegi köbvetelményszint Közel nulla energiaigény követelménye
Lakóépületek 110-230 100
Irodaépületek 132-260 90
Oktatási épületek 90-254 85

A magasabb energetikai követelményeket kielégítő épületek gazdaságos és műszakilag jól működő tervezésének sok kérdést vet fel. A MÉK képzést szervez a „közel nulla energiaigényű” épületek tervezési elveinek, tapasztalatainak elsajátítására a téma gyakorló tervezőinek bevonásával.
A három napos képzés (2015. 10. 02., 2015. 10. 09., 2015. 10. 16.) célja, hogy a tervező- és szakértői tevékenységet folytató építészek elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül megismerjék a közel nulla energiaigényű épületek jogszabályi, műszaki kihívásait, a lehetséges megoldások eszköztárát.
Bővebb információ és jelentkezés a tako.mek.hu oldalon keresztül.

Medgyasszay Péter PhD

Felhívás az energetikai tanúsítói tevékenységgel kapcsolatban

Tájékoztatunk mindenkit, hogy energetikai tanúsítói tevékenység kizárólag TÉ jelű jogosultsággal végezhető, a SZÉSZ6 jelű jogosultság épületek energetikai szakértésére vonatkozik, azonban ilyen jogosultsággal energetikai tanúsítvány nem készíthető. A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján aki energetikai tanúsítói tevékenységet kiván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni, ahol ha megfelel a követelményeknek (végzettség, gyakorlat, energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga) TÉ jelű jogosultságot kap.

Az Etikai-fegyelmi szabályzat 5. § (1) bekezdése alapján "A kamarai tag csak olyan megrendelést vállalhat el és feladatot végezhet el, amelynek teljesítéséhez jogszabály által meghatározott és érvényes jogosultsággal rendelkezik."

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag, aki az építészeti, illetve mérnöki tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, illetve kötelező kamarai szabályzatok rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi. Aki jogosulatlanul végez szakmagyakorlási tevékenységet az már szándékos etikai vétségnek minősülhet, amely minősített etikai vétség. Az Etikai-fegyelmi szabályzat értelmében minősített etikai vétség büntetése, tagsági viszony határozott idejű felfüggesztésénél kisebb nem lehet.
Eredmények 21 - 25 / 48
Joomla SEF URLs by Artio