439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet - Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelettel kapcsolatban

A 2014. január 20-án hatályba lépő előírások alapján, műemléki területen
  • műemléki érték dokumentálása,
  • műemléki falkutatás,
  • műemléki restaurátor,
  • történeti kertek,
  • műemléki faldiagnosztika továbbá
  • orgonahangszer-helyreállítás
szakterületen csak az folytathat szakértői tevékenységet, aki - a bejelentést követően - nyilvántartásba került.

A műemléki területen a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóság a Magyar Építész Kamara.

A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Rendelet) hatályos változata az alábbi oldalon érhető el:

A bejelentéssel kapcsolatos tudnivalók
A Rendeletben meghatározott szakterületeken a szakértői tevékenységet folytató személy köteles az erre irányuló szándékát a hatóságnak bejelenteni.

Az eljárás – a jelenleg hatályos jogszabályi előírások alapján – illetékköteles, a bejelentésre 3000 Ft-os illetékbélyeg csatolása szükséges. Amennyiben valaki több szakterületre vonatkozóan kíván szakértői tevékenységet bejelenteni, úgy minden szakterületre külön bejelentés beadása és külön illetékbélyeg csatolása szükséges.

A különböző szakterületekre vonatkozó végzettségekre és szakképesítésekre vonatkozó követelményeket a Rendelet 7. § -a határozza meg.
A különböző szakterületekre vonatkozó, a szakképesítés megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeket a Rendelet 8. § -a határozza meg.
A Rendelet 7 - 8. § -ban foglaltaktól eltérő, speciális eseteket és szabályokat a 13. § (3) – (4) bekezdés határozza meg.

Fentiek alapján tartalmilag három típusú bejelentés határozható meg:
  • Általános esetek (Rendelet 5. § (1) bek.)
  • Speciális esetek - Építésügyi műszaki szakértő (Rendelet 13. § (3) bek.)
  • Speciális esetek - Igazságügyi szakértő (Rendelet 13. § (4) bek.)

Tekintettel arra, hogy a tartalmilag három típusú bejelentéshez eltérő követelmények tartoznak, így három eltérő bejelentés-nyomtatvány került megalkotásra.
A bejelentések a oldalról tölthetők le, a vonatkozó jogszabályok a oldalról elérhetők.

A bejelentési eljárás
A bejelentés eljárására vonatkozó eljárási szabályok – függetlenül a bejelentési nyomtatvány típusától – mindhárom esetben azonosak, amelyekről a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) rendelkezik.

A oldalról letöltött, elektronikusan kitöltött, illetékbélyeggel ellátott és aláírt bejelentést – amennyiben a Rendelet előírja, melléklettel ellátva –
1 példányban a Magyar Építész Kamara részére szükséges eljuttatni postai úton vagy személyesen (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.). Illetékbélyeg a Magyar Építész Kamaránál nem kapható.
A MÉK Titkárság személyes és telefonos ügyfélfogadása: hétfőtől csütörtökig 12.00 - 16.00.

A bejelentés megérkezését követően (a Rendeletben és a Szolg. tv. 22.§ -ban felsoroltak teljesülésének ellenőrzését követően) a Szolg. tv. 23. § (1) bejelentés szerint:
a) ha a bejelentés megfelel a meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a bejelentést tevő erről a tényről igazolást kap és hivatalból nyilvántartásba kerül
b) ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket nem fizették meg, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire és nyilvántartásba nem kerül (Szolg. tv. 27. § (1) bek.)

A – bejelentést követően a – bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelenteni a Magyar Építész Kamara részére.

A nyilvántartás a oldalról lesz elérhető.

A szakértői tevékenységet bejelentők köre

Általános esetek
A különböző szakterületekre vonatkozó végzettségekre és szakképesítésekre vonatkozó követelményeket a Rendelet 7. § - a tartalmazza.
A különböző szakterületekre vonatkozó, a szakképesítés megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeket a Rendelet 8. § -a tartalmazza.

Letölthető bejelentés:

Speciális esetek - Építésügyi műszaki szakértő
Az R. 13. § (3) bekezdése alapján az R. 5. § (2) bekezdésétől eltérően végzettségétől, szakképesítésétől és szakmai gyakorlatától függetlenül a műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenységet folytathat az az építésügyi műszaki szakértő is, aki a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti építésügyi műszaki szakértő építészet szakterület műemlékvédelem részszakterületen szakmagyakorlási engedéllyel rendelkezik, ha
- 2015. december 31-ig az R. 5. § (1) bekezdése alapján bejelenti a hatóságnak, hogy a műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenységet kíván végezni, és
- a bejelentéséhez mellékeli a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási engedélyét.

Letölthető bejelentés:

Speciális esetek - Igazságügyi szakértő
Az R. 13. § (4) bekezdése alapján az R. 5. § (2) bekezdésétől eltérően végzettségétől, szakképesítésétől és szakmai gyakorlatától függetlenül a műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenységet folytathat az az igazságügyi szakértő is, aki műszaki felsőoktatás keretében szerzett szakirányú főiskolai szakképzettséggel rendelkezik, ha
- az igazságügyért felelős miniszter 2006. január 1-jét megelőzően az igazságügyi szakértői névjegyzékbe az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló miniszteri rendelet alapján a műemlékvédelem szakterületre felvette,
- az igazságügyi szakértői névjegyzékben műemlékvédelem szakterületen
az R. hatálybalépésének időpontjában (2014. január 20.) szerepel, és
- 2015. december 31-ig az 5. § (1) bekezdése alapján bejelenti a hatóságnak, hogy a műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenységet kíván végezni.

Letölthető bejelentés:
comments powered by Disqus
Joomla SEF URLs by Artio