MESTERISKOLA XXIV. ciklus - pályázati hirdetmény

FELVÉTELI PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY az ÉPITÉSZ MESTER EGYLET MESTERISKOLA XXIV. ciklus (2016-2018 ) négy féléves továbbképzésére.

A MESTERISKOLA fiatal, diplomás építészek-belsőépítészek részére a tervezés szakmai gyakorlatának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, valamint az építész generációk, irányzatok összekapcsolása érdekében kétéves – nem akkreditált posztgraduális – továbbképzést szervez, kétszer tíz hónapos időtartammal, kéthetenként 2 x 4 órában, csütörtök délutáni és péntek délelőtti időpontokban, illetve alkalmanként hétvégi szakmai tanulmányutak, workshopok. A ciklust lezáró egy hetes építészeti tanulmányút, később kiválasztandó külföldi úticéllal.

A MESTERISKOLA működését, önállóságát az ÉPÍTÉSZ MESTER EGYLET (továbbiakban ÉME) biztosítja, a Magyar Építész Kamara (MÉK) és a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) támogatásával.

Az oktatás célja:
Az 1953. óta működő MESTERISKOLA célja a személyiség és a szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának segítése. / A MESTERISKOLA a továbbképzés során az építészet, azon belül főleg az európai építészet tendenciáit vizsgálja. / Kiemelten akar foglalkozni a közép-európai országok építészetének alakulásával, törekvéseivel. / Nyitott minden olyan építészeti irányzatra, mely a szakmai elköte lezettség mellett a mesterségbeli tudást és értékeket, anyagszerűséget és formai igényességet együtt szerepelteti.

A fenti célok megvalósulási formája:
A Mesteriskola oktatási rendje nem egyetemi jellegű, a programokat a korábban végzett hallgatók bevonásával állítja össze a Mesterekből álló Tanulmányi Bizottság. A szakmai élet figyelése reflektorszerűen irányítja az érdeklődést olyan tanulmányok elvégzésére, melyek korábbi iskolai képzésekre épülnek, de túlmutatnak azon. Így a fenti vizsgálatok részeként foglalkozni kíván veszendő értékeinkkel, amelyeket megmásítanak, lassan eltűnnek a XX. – XXI. századi építészetünk palettájáról, valamint azokkal az új jelenségekkel, melyekkel folyamatosan szembesülnek szakmánk művelői.
/ Közös munka Mester és Hallgatók között zártkörű építész terv pályázatok keretében, azok kidolgozása, megvitatása és közös értékelése révén,
/ Építészműhelyek - Mesterek bemutatkozása Budapesten és vidé ken ( ún. Mesterestek ),
/ Építészeti előadások és ahhoz kapcsolódó viták - meghívottak épí tészek, tájépítészek, és volt mesteriskolások, építész mesterek előadásai,
/ Hazai és külföldi tanulmányutak, kirándulások, épület látogatások,
/ Egyéb társművészeti- és tudományágak művelőinek gondolatai, előadásai szakmájukról, és az építészetről.

Jelentkezési feltételek:
Jelentkezhet mindenki, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Karán, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ( MOME ) Építészeti Intézetében, vagy a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán, továbbá a Soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi és Művészeti Karán az Alkalmazott Művészeti és Építéstani Intézetében, a Győri Széchenyi István Egyetem Építész- Építő- és Közlekedésmérnöki Karán, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karán, valamint a Debreceni Egyetem Műszaki Karán: azaz építész(mérnök) vagy belsőépítész ( öt éves osztatlan képzés vagy 3 év + 2 éves képzés) Msc vagy MA diplomát vagy ezekkel egyenértékű külföldi egyetemi diplomát szerzett, és legalább 1 éves szakmai gyakorlattal is rendelkezik. A ciklus alatt, a 2016-2018. években, más posztgraduális képzésben nem vesz részt. Külföldi állampolgár esetén a megfelelő szintű magyar nyelvtudás kötelező. A felvételre jelentkezők az ÉME Tanulmányi Bizottság által kiírt felvételi tervpályázaton vesznek részt. A felvétel a tervpályázati anyag és a benyújtott személyes portfólió alapján történik.

Elektronikus regisztráció:
2016. július 12-től
A www.mesteriskola.hu oldalon. Regisztráció után a felvételi tervpályázat programja és mellékletei a honlapról letölthetőek. Felvételi pályázat ismertetése, személyes konzultáció: 2016. július 18-án (hétfőn) 17.00-kor a Magyar Építészek Háza Kós Károly termében, cím: 1088. Budapest, Ötpacsirta u. 2. Ez alkalommal a jelentkezők a felvételi pályázatról, annak lebonyolításáról, valamint az előző ciklusok programjáról szóbeli tájékoztatást kapnak, a részvétel nem kötelező, hiszen a felvételi pályázat kiírása, mellékletei és tájékoztatás a www.mesteriskola.hu honlapon keresztül is elérhetőek és letölthetőek.

Portfólió és felvételi tervpályázat elektronikus benyújtása:
2016. augusztus 22. (hétfő) 24 óráig. Összefűzött pdf formátumban (maximum 10 Mb) kell elküldeni a következő email címre: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Kötelező tartalma:
/ Szakmai önéletrajz, önarcképpel, az eddigi építészi tevékenység tö mör dokumentálása, tervezői- és tervezőtárssal készült munkák - a vezető tervezővel ellenjegyezett részvételi arányszám megadásával
/ Az oklevél másolata / Az alkalmazotti állományban lévő jelentkezőnek a munkahelyi hoz zájárulás igazolása
/ Kitöltött Adatlap (lásd. a mellékletben) A felvételi tervpályázat személyes, vagy postai beadása: 2016. augusztus 22. (hétfő) 10.00 órától – 15.00 óráig (megérkezési határidő) az Építész Mester Egylet Titkárságán, Ulrich Tamásnál. (Kérdés esetén: e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ), Cím: Magyar Építészek Háza, 1088. Budapest, Ötpacsirta u. 2., az udvarban jobbra. A végleges jelentkezés a szakmai portfolió és felvételi tervpályázat elektronikus postázásával és a felvételi tervpályázat nyomtatott beadásával történik.

A felvételi eljárás:
A jelentkezési kérelmeket az elküldött portfólió anyaga és a felvételi tervpályázat alapján az ÉME Mesteriskola Tanulmányi Bizottsága és az általa felkért szakmai testület bírálja el. A döntés eredményéről a felvételt nyert pályázók 2016. szeptember 12-ig (hétfő) emailben értesítést kapnak. 2016. szeptember 22. csütörtök 17.00 órakor lesz a Mesteriskola XXIII. ciklus hallgatóinak a diplomák átadása és búcsúztatása, a XXIV. ciklus hallgatóinak köszöntése. Első alkalmak 2016. október 06. (csütörtök) 18.00 óra és 07. (péntek) 10.00 óra. A Mesteriskola 4 félévének elvégzése az Építész Kamara szakmai továbbképzési kötelezettség szempontjából 20 szakmai továbbképzési pontot ér és a kötelező kamarai továbbképzés alól nem mentesít.

Budapest, 2016. június 29.
Építész Mester Egylet Mesteriskola Tanulmányi Bizottság
www.mesteriskola.hu

A Mesteriskola

Az Építész Mester Egylet Mesteriskolája (1957-1992-ig a Magyar Építőművészek Szövetségének Mesteriskolája), évtizedek óta posztgraduális képzést folytat diplomás építészek részére. E posztgraduális képzés 1953-ban merült fel a mesterség akkori legjobb gyakorlói részéről. A foglalkozások helye az akkori budapesti MÉSZ Székház volt. A hely ma is ugyanaz, a mai neve Magyar Építészek Háza. Az iskola felvételi rendje, időtartama hasonlatos volt a mai gyakorlathoz. A képzés két évfolyamos (4 szemeszter ). Így indult a Mesteriskola I. ciklusa 1953-1955 között id. Janáky István vezetésével, nyolc idősebb építésszel, köztük Weichinger Károllyal, Rimanóczy Gyulával, Nyíri Istvánnal és 21 fiatal építésszel, majd 1955-1960 között Szendrői Jenő és Granasztói Pál irányításával. 1960-ban (III. ciklus) a folyamat megszakadt, az akkori hatalom leállította. Tíz év kellett ahhoz, hogy az iskola újraindulhasson, Szendrői Jenő vezetésével és az időszakonként változó összetételű Tanulmányi Bizottság közreműködésével. A szelleme nem változott meg, a gondolati szabadság otthona maradt, az élő magyar kultúra számos képviselője fordult meg ebben a körben. A munkába az Iskola behívott neves építészeket, társművészetek alkotóit, magyar és külföldi szereplőit. Vállalt feladatát, a szűkebb szakma és tágabb, kapcsolódó területeinek kérdéseit tárgyaló előadások, konferenciák, műterem látogatások, épület-látogatások szervezésével, zártkörű tervpályázatok bonyolításával, valamint helyi tapasztalatok megszerzésére lehetőséget adó hazai és külföldi tanulmányutak vezetésével biztosítja. A magyar építészet mai helyzetében az ÉME Mesteriskola egyik alapvető célkitűzése, hogy a fiatal építészeknek lehetőséget adjon az egymással és az idősebb mesterekkel együtt végzett munka hasznosságának megismerésére. Ez a képzési forma olyan európai hagyományokból táplálkozik, mely igen hosszú múltra tekint vissza, talán ezért életképes ma is. E meggyőződésünket kívánja megvalósítani a kétévenként megújuló hallgatói révén mindig friss, kicsi szakmai közösség, amit Mesteriskolának hívunk. Ma a XXIII. ciklus áll a befejezés előtt. 1992. óta az Iskola a bejegyzett Építész Mester Egylet Mesteriskolája névvel folytatja tevékenységét, biztosítva az Iskola munkájának folyamatosságát. Az 1953. óta működő Mesteriskola megfogalmazta működésének célját, mely miként a múltban, úgy a most kifejtendő és tárgyalandó feladatokban is benne rejtőzködik. Így szól: „ célja a személyiség és a szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának a segítése “ (a két alapító – id. Janáky István és dr. Szendrői Jenő – megfogalmazása az induláskor). Természetesen ez nemcsak általános emberi magatartásra vonatkozik, hanem e vonzáskörbe került építészek, mesterek, hallgatók gondolkodására, szándékára is. A ciklusokban meg kívánjuk őrizni az Iskola klub jellegét, mely egy állandó szabad kapcsolat fiatalok és idősebbek, hallgatók és „befutottak” között, egy permanens dialógus a mai lét és a történeti múlt, az improvizáció és kötöttség, a fiatalság és a megállapodottság között. E pólusok közötti ívet a mai mester diplomásokkal együtt közel hat évtizede ( 640 ) mesteriskolás éltette és élteti.

MESTEREK: Arnóth Lajos, Arnóth Ádám, Csillag Katalin, Czigány Tamás, Dévényi Tamás, Dobai János, Frikker Zsolt, Getto Tamás, Golda János, Helmle Csaba, Kalmár László, Kapitány József, Kóris János, Kund Iván Patrik, Lévai Tamás, Nagy Iván, Pelényi Margit, Pethő László, Roth János, Szabó Levente, és Tomay Tamás.
comments powered by Disqus
Joomla SEF URLs by Artio