Tájékoztató a kamarai továbbképzésről

Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Kormány Rendelet továbbképzést ír elő a településtervezői, éptészeti-műszaki tervezői, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, stb. szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezőknek mind a MÉK, mind az MMK által kiadott jogosultságok fenntartásához.

A továbbképzési időszak: 5 év (az első továbbképzési időszak 2007. január 1.-én kezdődik). Ez mindenkinek a saját jogosultságának érvényességi ideje, mely mindenkinek az adott jogosultságainak megfelelő, különböző lejárati határidőket jelent.

A továbbképzést tagjai és nyilvántartott szakmagyakorlói számára a rendelet szerint a Magyar Építész Kamara szervezi, mely a szervezési feladatok ellátására szakbizottságot működtet. A hivatkozott rendelet szerint felállítandó szakbizottság legfeljebb 7 tagú: az illetékes miniszter, a szakmai kamara, a felsőoktatási intézmények képviseletében. A bizottságot szakterületenkénti szakértők egészítik ki. Ez a Továbbképzési Szakbizottság 2006. nov. 28-án megalakult, működésének ügyrendje véglegessé vált.

A rendelet szerint a továbbképzés tartalma kötelező és szabadon választható témakörökből áll.
A kötelező továbbképzés formája tanfolyam, mely jogi-, pénzügyi-, szabvány- és minőségügyi ismeretekből áll, 10-20 óra tartamú lehet a továbbképzési időszak alatt.

A szabadon választható tartalmú továbbképzés a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó ismeretanyag bővítését szolgálja, melynek formája (többek között) szakmai tanfolyam, előadás, konferencia, tanulmányút-épületlátogatás, szakmai publikáció, oktatási tevékenység lehet.

20 továbbképzési-pontot kell a továbbképzési időszak alatt – 5 év – megszerezni. (Pontot lehet szerezni hallgatóként és előadóként szakmai konferencián, előadáson való részvétellel, tudományos és szakirodalmi tevékenységgel, oktatói tevékenységgel, szakmai díj elnyerésével, eredményes tervpályázati részvétellel is.)

A Magyar Építészeti Kamara Továbbképzési Szakbizottságának felelőssége a rendelet által (a jogosultság fenntartásához kötelezően) előírt továbbképzés tartalmassá, érdekessé, hasznossá tétele jól meghatározott témakörök (programok) előírásával.

Távoktatással (on-line) történő szabadon választható képzés csak tanfolyami formában történhet. Ez esetre a rendelet a szervezők részére szigorúbb feltételek szab (pl. Felnőttoktatási Akkreditációs Tanács, FAT akkreditáció megléte)

A kötelező továbbképzésre vállalkozó tanfolyam-szervezőnek érvényes intézmény-akkreditációs FAT tanúsítvánnyal (vagy folyamatban lévő kérelemmel) kell rendelkeznie (kivéve: kamarai szervezetek, ill a miniszter által szervezett képzések).

A rendelet és a Szakbizottság döntése szerint a kötelező továbbképzés internetes távoktatás keretein belül is lebonyolítható, mégpedig olyan módon, hogy a résztvevő a későbbiekben is 5 éven keresztül, munkája során bármikor, hozzáférhessen a jól rendszerezett és karbantartott ismeretanyaghoz (melynek hasznosságához kétség ne férhessen). A kötelező továbbképzés modulonként is szervezhető és oktatható (külön a jogi, pénzügyi, minőség és szabványügyi ismeretek).

A Szakbizottság elhatározása, hogy szabadon választható témakörök sokrétűek legyenek, széles választékot nyújtsanak, ugyanakkor –ezen belül- szakmai hangsúlyokat is fontosnak tart meghatározni, hogy a tervezői, szakértői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői praxis gazdagodhasson, épülhessen és feltétlenül elkerülve, hogy a kollégák a továbbképzést szükséges rossznak tekintsék. Beszámolót, vizsgát nem kell tenni, sem a kötelező, sem a szabadon választható tanfolyamhallgatás után. A távoktatásos formában az ismeretanyag elolvasásának ellenőrzés szükséges, egy vizsgának nem minősülő teszt kitöltésével.

Budapest, 2012. április 20.
MÉK Továbbképzési Szakbizottság

Továbbképzés
Általános tudnivalók
Továbbképzési pályázat 2012-2013
comments powered by Disqus
Joomla SEF URLs by Artio